16.4.2016

10:00 - 13:00
מבצע אמיתי, כל הדקאלים בהנחות גדולות עד גמר המלאי
שיעור ניסיון למי שאינו מכיר את התחום - על בסיס מקום פנוי
בימים א' ב' ג': בבוקר, 9:30 - 12:30
ב' ד' : אחר הצהרים, 17:00 - 20:00