מבצע אמיתי, כל הדקאלים בהנחות גדולות עד גמר המלאי
שיעור ניסיון למי שאינו מכיר את התחום - על בסיס מקום פנוי
בימים א' ב' ג': בבוקר, 9:30 - 12:30
ב' ג' : אחר הצהרים, 17:00 - 20:00